Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    W celu zapewnienia...
art. 2    Przepisy ustawy st...
art. 3    Przepisów ustawy n...
art. 4    1. Pracownicy samo...
art. 5    1. W urzędzie gmin...
art. 6    1. Pracownikiem sa...
art. 6a    W przypadku skazan...
art. 7    Czynności w sprawa...
art. 8    1. Pracodawcą wójt...
art. 9    1. Pracodawcą star...
art. 10    1. Pracodawcą mars...
Rozdział 2 Nawiązanie z p...
art. 11    1. Nabór kandydató...
art. 12    1. Wolnym stanowis...
art. 13    1. Ogłoszenie o wo...
art. 13a    1. W toku naboru k...
art. 14    1. Z przeprowadzo...
art. 15    1. Niezwłocznie po...
art. 16    1. Stosunek pracy ...
art. 17    1. Wójt (burmistrz...
art. 18    1. Przed przystąpi...
art. 19    1. Dla pracownika,...
art. 20    1. Pracownik samor...
art. 21    Jeżeli wymagają te...
art. 22    1. Pracownika samo...
art. 23    1. W przypadku reo...
Rozdział 3 Obowiązki prac...
art. 24    1. Do podstawowych...
art. 25    1. Do obowiązków p...
art. 26    Małżonkowie oraz o...
art. 27    1. Pracownik samor...
art. 28    Kierownik jednostk...
art. 29    1. Pracownicy samo...
art. 30    1. Pracownik samor...
art. 31    1. Pracownik samor...
art. 32    1. Na żądanie osob...
art. 33    Przepisy art. 31 i...
art. 34    1. Do pracowników ...
art. 35    1. Stosunek pracy ...
Rozdział 4 Uprawnienia pr...
art. 36    1. Pracownikowi sa...
art. 37    1. Rada Ministrów ...
art. 38    1. Dodatek za wiel...
art. 39    1. Pracodawca w re...
art. 40    1. Wójtowi (burmis...
art. 41    Pracownikowi samor...
art. 42    1. Regulamin pracy...
art. 43    1. W sprawach nieu...
art. 43a    Z dniem utworzenia...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl