Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    Starostowie, wykon...
Art. 3    Minister właściwy ...
Art. 4    1. Prezes Rady Min...
Art. 5    Prezes Rady Minist...
Art. 6    1. Do dnia przekaz...
Art. 7    1. Obowiązek okreś...
Art. 8    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl