art. 1    Ustawa reguluje za...
art. 2    W rozumieniu ustaw...
art. 3    W sprawach nieureg...
art. 4    1. Uchwałę o przys...
art. 5    1. Uchwałę o przys...
art. 6    1. Na przystąpieni...
art. 7    1. Tworzy się Reje...
art. 8    1. Ugrupowanie maj...
art. 9    1. Zgłoszenia ugru...
art. 9a    1. W rejestrze zam...
art. 10    1. Jeżeli dokument...
art. 11    Wpis do rejestru, ...
art. 12    1. Ugrupowanie maj...
art. 13    Konwencja i statut...
art. 14    Wystąpienie członk...
art. 15    1. Członkowie ugru...
art. 16    Bez finansowego wk...
art. 17    Kontrola zarządzan...
art. 18    1. Ugrupowanie pro...
art. 19    1. Skarb Państwa n...
art. 20    Organem nadzorując...
art. 21    1. W przypadku pro...
art. 21a    1. W przypadku wys...
art. 22    Likwidator ugrupow...
art. 23    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl