Art. 1    W ustawie z dnia 7...
Art. 2    W ustawie z dnia 4...
Art. 3    W ustawie z dnia 5...
Art. 4    W ustawie z dnia 2...
Art. 5    W ustawie z dnia 3...
Art. 6    W ustawie z dnia 6...
Art. 7    Samorząd województ...
Art. 8    1. Przepisów ustaw...
Art. 9    Konferencje, o któ...
Art. 10    1. Właściwi minist...
Art. 11    Dotychczasowe prze...
Art. 12    Listy projektów og...
Art. 13    Eksperci powołani ...
Art. 14    1. Przepisów ustaw...
Art. 15    Właściwe instytucj...
Art. 16    Strategia Rozwoju ...
Art. 17    Narodowe Strategic...
Art. 18    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl