Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    W ustawie z dnia 2...
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    W ustawie z dnia 1...
Art. 5    W ustawie z dnia 1...
Art. 6    W przypadku rozwią...
Art. 7    W przypadku ekspor...
Art. 8    1. Przepis art. ...
Art. 9    Podatnicy, u który...
Art. 10    1. Do rozliczeń za...
Art. 11    W przypadku zmiany...
Art. 12    Do wniosków o zwro...
Art. 13    Do postępowań wszc...
Art. 14    Podatnicy, o który...
Art. 15    Ustawa wchodzi w ż...
ZAŁĄCZNIK
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl