Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    W ustawie z dnia 1...
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    W ustawie z dnia 2...
Art. 5    W ustawie z dnia 2...
Art. 6    W ustawie z dnia 2...
Art. 7    W ustawie z dnia 1...
Art. 8    1. Do przychodu (d...
Art. 9    1. Podatnicy podat...
Art. 10    1. Do przekazani...
Art. 11    Wykaz, o którym mo...
Art. 12    1. Dotychczasowe p...
Art. 13    Do dokonywania roc...
Art. 14    Ustawa ma zastosow...
Art. 15    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl