Art. 1    W ustawie z dnia 8...
Art. 2    W ustawie z dnia 2...
Art. 3    Do osób, które na ...
Art. 4    Dotychczasowe prze...
Art. 5    Przepisy wydane na...
Art. 6    Przepisów art. 2 p...
Art. 7    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl