Art. 1    W ustawie z dnia ...
Art. 2    1. Na wniosek osob...
Art. 3    1. Emerytura lub r...
Art. 4    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl