Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    W załączniku do us...
Art. 3    1. Osoby powołan...
Art. 4    Czynności dokonane...
Art. 5    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl