Uwagi wstępne
Art. 1    Przepisy prawa cel...
TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE ...
Art. 2    1. Przepisy prawa ...
Art. 3    1. Obszar celny Ws...
Art. 4    Użyte w niniejszym...
Art. 5    1. Na warunkach ok...
ROZDZIAŁ 2 RÓŻNE PRZEPISY ...
Sekcja 1 A Upoważnione Pod...
Art. 5a    1. Jeżeli zajdzie ...
Sekcja 2 Decyzje dotyczące...
Art. 6    1. Jeżeli osoba wy...
Art. 7    Z wyjątkiem przypa...
Art. 8    1. Decyzja korzyst...
Art. 9    1. Decyzja korzyst...
Art. 10    Przepisy art. 8 i ...
Sekcja 3 Informacje
Art. 11    1. Każda osoba moż...
Art. 12    1. Organy celne wy...
Sekcja 4 Inne przepisy
Art. 13    1. Zgodnie z warun...
Art. 14    Do celów stosowani...
Art. 15    Każda informacja o...
Art. 16    Osoby, których to ...
Art. 17    Jeżeli okres, data...
Art. 18    1. Równowartość ec...
Art. 19    Przypadki i warunk...
TYTUŁ II ELEMENTY SŁUŻĄCE ...
Art. 20    1. W przypadku pow...
Art. 21    1. Uprzywilejowane...
ROZDZIAŁ 2 POCHODZENIE TOW...
Art. 22    Artykuły 23–...
Art. 23    1. Towarami pochod...
Art. 24    Towar, w którego p...
Art. 25    Przetworzenie lub ...
Art. 26    1. Przepisy prawa ...
Sekcja 2 Preferencyjne poc...
Art. 27    Reguły preferencyj...
ROZDZIAŁ 3 WARTOŚĆ CELNA T...
Art. 28    Przepisy niniejsze...
Art. 29    1. Wartością celną...
Art. 30    1. Jeżeli wartość ...
Art. 31    1. Jeżeli wartość ...
Art. 32    1. W celu ustaleni...
Art. 33    1. Nie wlicza się ...
Art. 34    Szczegółowe zasady...
Art. 35    Jeżeli elementy sł...
Art. 36    1. Przepisy niniej...
Art. 36a    1. Towary wprowadz...
Art. 36b    1. Określenie wspó...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7


© 2001 - 2003 openlaw.pl