art. 1    1. Tworzy się z dn...
art. 2    Podstawowym kierun...
art. 3    1. Uniwersytet two...
art. 4    Nadzór nad Uniwers...
art. 5    1. Mienie, obejmuj...
art. 6    1. Z dniem utworze...
art. 7    1. Członkowie sena...
art. 8    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl