Wstęp
ROZDZIAŁ I ZAKRES
Art. 1    1. Niniejsze rozpo...
ROZDZIAŁ II JURYSDYKCJA
Sekcja 1 Przepisy ogólne
Art. 2    1. Z zastrzeżeniem...
Art. 3    1. Osoby mające mi...
Art. 4    1. Jeżeli pozwany ...
Sekcja 2 Jurysdykcja szcze...
Art. 5    Osoba, która ma mi...
Art. 6    Osoba mająca miejs...
Art. 7    Jeżeli na podstawi...
Sekcja 3 Jurysdykcja w spr...
Art. 8    Bez uszczerbku dla...
Art. 9    1. Ubezpieczyciel ...
Art. 10    W odniesieniu do u...
Art. 11    1. W odniesieniu d...
Art. 12    1. Bez uszczerbku ...
Art. 13    Od przepisów ninie...
Art. 14    Do zakresu regulac...
Sekcja 4 Jurysdykcja w spr...
Art. 15    1. Jeżeli przedmio...
Art. 16    1. Konsument może ...
Art. 17    Od przepisów ninie...
Sekcja 5 Jurysdykcja dla i...
Art. 18    1. Jeżeli przedmio...
Art. 19    Pracodawca mający ...
Art. 20    1. Pracodawca może...
Art. 21    Od przepisów ninie...
Sekcja 6 Jurysdykcja wyłąc...
Art. 22    Niezależnie od mie...
Sekcja 7 Umowa dotycząca j...
Art. 23    1. Jeżeli strony, ...
Art. 24    Jeżeli sąd Państwa...
Sekcja 8 Badanie jurysdykc...
Art. 25    Sąd Państwa Członk...
Art. 26    1. Jeżeli pozwany,...
Sekcja 9 Zawisłość sprawy ...
Art. 27    1. Jeżeli przed są...
Art. 28    1. Jeżeli przed są...
Art. 29    Jeżeli sprawy nale...
Art. 30    Dla celów niniejsz...
Sekcja 10 Środki tymczasow...
Art. 31    Wniosek o zastosow...
ROZDZIAŁ III UZNAWANIE I W...
Art. 32    W rozumieniu ninie...
Sekcja 1 Uznawanie
Art. 33    1. Orzeczenia wyda...
Art. 34    Orzeczenia nie uzn...
Art. 35    1. Orzeczenia nie ...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl