Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    1. Przepisy ustawy...
art. 3    1. Ilekroć w ustaw...
Rozdział 2 Organizacja och...
art. 4    Podmiotami obowi...
art. 5    1. Minister właści...
art. 6    1. Do zadań centra...
art. 7    1. Oficer ochrony ...
art. 8    1. PFSO jest obowi...
Rozdział 3 Ochrona statku...
art. 9    Art. 9. 1. Na każ...
art. 10    1. Plan ochrony st...
art. 11    1. Do planu ochron...
art. 12    1. Dyrektor urzędu...
art. 13    1. Dyrektor urzędu...
art. 14    1. Zapis historii ...
art. 15    1. W przypadku utr...
art. 16    Zabrania się używa...
art. 17    Minister właściwy ...
Rozdział 4 Ochrona portu i...
art. 18    1. Dla każdego por...
art. 19    1. Dla każdego obi...
art. 20    1. Ocenę stanu och...
art. 21    1. Zarządzający ob...
Rozdział 5 Opłaty
art. 22    1. Za dokonanie cz...
Rozdział 6 Poziomy ochrony...
art. 23    1. Ustala się trzy...
art. 24    1. Dyrektor właści...
art. 25    1. W sprawach, o k...
art. 26    W celu zapobieżeni...
art. 27    1. W celu zapobież...
art. 28    1. Każdy, a w szcz...
Rozdział 7 Weryfikacja och...
art. 29    1. Statki, obiekty...
art. 30    1. Weryfikacje i p...
art. 31    1. Weryfikacje i p...
art. 32    1. Weryfikacje i p...
art. 33    1. O terminie plan...
art. 34    1. Statki o polski...
art. 35    Dyrektor właściweg...
art. 36    1. Za przeprowadze...
art. 37    Minister właściwy ...
Rozdział 8 Kontrola osób, ...
art. 38    1. Osoby udające s...
art. 39    1. Ładunek statkow...
art. 40    1. Zarządzający po...
art. 41    1. Zabrania się, z...
art. 42    Rada Ministrów, ma...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl