Wstęp
Art. 1    Celem niniejszej U...
Art. 2    1. Organem Prowadz...
Art. 3    1. Szkoła jest wsp...
Art. 4    1. Kształcenie w S...
Art. 5    1. Do Szkoły są pr...
Art. 6    Szkoła pobiera cze...
Art. 7    Rząd Republiki Fed...
Art. 8    Rząd Rzeczypospoli...
Art. 9    1. Oprócz niemieck...
Art. 10    W stosunku do nauc...
Art. 11    Rząd Republiki Fed...
Art. 12    Załączone Protokoł...
Art. 13    1. Niniejsza Umowa...
Uwagi końcowe
Protokół I
Protokół II
Uwagi końcowe
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl