Dział I Przepisy ogólne
art. 1    1. Komercjalizacja...
art. 1a    1. Rada Ministrów ...
art. 1b    Przepisów ustawy n...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 2a    Przebieg procesów ...
art. 2b    1. Z przebiegu pro...
art. 2c    Informacje o przeb...
art. 2d    Umowy zawarte w tr...
Dział II Komercjalizacja p...
art. 3    1. Komercjalizacji...
art. 4    1. Komercjalizacji...
art. 4a    1. Z uzasadnionym ...
art. 4b    1. Minister właści...
art. 4c    1. W przypadku spr...
art. 5    1. Do spółki powst...
art. 6    1. Z zastrzeżeniem...
art. 7    Bilans zamknięcia ...
art. 8    W przypadku niezat...
art. 9    1. Minister właści...
art. 9    1. Minister właści...
art. 10    1. Niezwłocznie po...
art. 11    1. W spółce powsta...
art. 12    1. W czasie, w któ...
art. 13    1. W czasie gdy Sk...
art. 14    1. Od chwili, w kt...
art. 15    Pracownikowi spółk...
art. 15a    Osobami wskazanymi...
art. 16    1. W spółkach pows...
art. 17    1. Sprawowanie zar...
art. 18    1. Spółka powstała...
art. 19    1. Spółka powstała...
art. 19    1. Spółka powstała...
art. 19a    1. W spółce, w któ...
art. 19b    1. Zawarcie przez ...
Dział IIa Wniesienie prz...
art. 20a    1. Minister właśc...
art. 20b    1. W zarządzeniu, ...
art. 20c    1. Określone w prz...
art. 20d    1. Z dniem wykreśl...
art. 20e    1. Po dokonaniu cz...
art. 20f    Z pracownikami, kt...
art. 20g    Wniesienie przedsi...
Dział III (skreślony)
art. 21    (skreślony)
art. 22    (skreślony).
art. 23    (skreślony).
art. 24    (skreślony).
art. 25    (skreślony).
art. 26    (skreślony).
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl