Wstęp
Art. 1    Przewidzianą w Art...
Art. 2    Określony w Artyku...
Art. 3    Paragraf 3 Aneksu ...
Art. 4    Niniejszy Protokół...
Uwagi końcowe
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl