<< poprzednie
art. 40    1. Organem właściw...
art. 41    1. Właściwość mi...
art. 42    1. Przed rozpocz...
art. 43    1. Właściwy wojewó...
art. 44    1. Spis zamknięt...
Rozdział 9 Przepisy karne...
art. 45    1. Kto bez wymag...
art. 46    1. Kto, prowadzą...
art. 47    Kto bez wymaganej ...
Rozdział 10 Zmiany w przep...
art. 48    W ustawie z dnia 2...
art. 49    W ustawie z dnia 4...
art. 50    W ustawie z dnia 2...
art. 51    W ustawie z dnia 2...
art. 52    W ustawie z dnia 1...
Rozdział 11 Przepisy przej...
art. 53    1. Posiadacz odp...
art. 54    1. Rozporządzenie,...
art. 55    Posiadacz odpadów ...
art. 56    1. Do składowisk...
art. 57    1. Z dniem wejśc...
art. 58    1. Dotychczas wy...
art. 59    1. Zarządzający ...
art. 60    1. Spis, o który...
art. 61    Ustawa wchodzi w ż...
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl