Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa reguluje za...
art. 1a    Przepisów ustawy n...
art. 2    1. Ilekroć w ustaw...
art. 3    1. (uchylony). 2....
art. 4    1. Tworzenie warun...
art. 4a    1. Gmina w wojewó...
Rozdział 2 Prawa i obowiąz...
art. 5    1. Umowa o odpłatn...
art. 6    1. Zawarcie umowy ...
art. 6a    1. Wynajmujący jes...
art. 6b    1. Najemca jest ob...
art. 6c    Przed wydaniem lok...
art. 6d    Najemca może wprow...
art. 6e    1. Po zakończeniu ...
art. 6f    W umowie najmu lok...
art. 6g    W okresie trwania ...
art. 7    1. W lokalach wcho...
art. 8    Jeżeli właściciele...
art. 8a    1. Właściciel może...
art. 9    1. Podwyższanie cz...
art. 9a    Czynsz najmu w zas...
art. 10    1. W razie awarii ...
art. 11    1. Jeżeli lokator ...
art. 12    (uchylony).
art. 13    1. Jeżeli lokator ...
art. 14    1. W wyroku nakazu...
art. 15    1. Jeżeli w sprawi...
art. 16    Wyroków sądowych n...
art. 17    1. Przepisów art. ...
art. 18    1. Osoby zajmujące...
art. 19    Do ochrony praw lo...
Rozdział 2a Najem okazjona...
art. 19a    1. Umową najmu oka...
art. 19b    1. Właściciel zgła...
art. 19c    1. Z tytułu najmu ...
art. 19d    1. Umowa najmu oka...
art. 19e    W przypadku dokona...
Rozdział 3 Mieszkaniowy za...
art. 20    1. W celu realizac...
art. 21    1. Rada gminy uchw...
Rozdział 4 Lokale socjalne...
art. 22    Z zasobu mieszkani...
art. 23    1. Umowę najmu lok...
art. 24    Prawo do lokalu so...
art. 25    Gmina może wypowie...
Rozdział 4a Tymczasowe pom...
art. 25a    Gmina tworzy zasób...
art. 25b    Umowę najmu tymcza...
art. 25c    Umowę najmu tymcza...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl