Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    1. Wnioski o wyda...
Art. 3    (uchylony).
Art. 4    1. Dotychczasowe p...
Art. 5    W ustawie z dnia 5...
Art. 6    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl