Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa spo...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    1. Przeniesienie...
art. 4    Przeniesienia ekwi...
art. 5    1. Prawo do doko...
Rozdział 2 Przeniesienie z...
art. 6    1. Czynności zwi...
art. 7    1. W przypadku u...
art. 8    1. Ekwiwalent pr...
Rozdział 3 Przeniesienie d...
art. 9    1. Ekwiwalent pr...
art. 10    1. Czynności zwi...
art. 11    1. Do dokonania ...
art. 12    1. Po uzyskaniu ...
art. 13    1. Potwierdzenie...
art. 14    1. W przypadku u...
art. 15    1. W przypadku u...
art. 16    W sprawie przenies...
art. 17    Po dokonaniu przen...
art. 18    1. Czynności zwi...
art. 19    1. Czynności zwi...
art. 20    1. Warunki przen...
art. 21    W przypadku urzędn...
art. 22    Przeniesienie do W...
art. 23    Przeniesienie do W...
art. 24    1. W sprawach ni...
Rozdział 4 Przepisy przejś...
art. 25    Do spraw wszczętyc...
art. 26    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl