Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    1. Wydane na podst...
Art. 3    Osoby, które spełn...
Art. 4    Minister właściwy ...
Art. 5    Akty wykonawcze wy...
Art. 6    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl