Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Celem ustawy jest ...
art. 2    1. Ustawa reguluje...
art. 2a    Przyrządy pomiarow...
art. 3    Minister właściwy ...
art. 4    Użyte w ustawie ok...
Rozdział 2 Legalne jednost...
art. 5    1. Legalnymi jedno...
art. 6    1. Obowiązek stoso...
art. 6a    1. W celu zapewnie...
art. 7    Minister właściwy ...
Rozdział 3 Prawna kontrola...
art. 8    1. Przyrządy pomia...
art. 8a    1. Przyrządy pomia...
art. 8b    1. Prawna kontrola...
art. 8c    Prawna kontrola me...
art. 8d    1. Z wnioskiem o z...
art. 8e    1. Jeżeli dane zaw...
art. 8f    1. Jeżeli wniosek ...
art. 8g    1. Prezes, w drodz...
art. 8h    1. Okres ważności ...
art. 8i    Producent na wszys...
art. 8j    1. Legalizacja pie...
art. 8k    1. Legalizacja pon...
art. 8l    Organ administracj...
art. 8m    1. Organ administr...
art. 8n    1. W przypadku stw...
art. 9    Minister właściwy ...
art. 9a    Minister właściwy ...
art. 9b    1. Organy administ...
Rozdział 4 Kompetencje i z...
art. 10    Organami administr...
art. 10a    Nadzór nad Prezese...
art. 11    1. Prezes wykonuje...
art. 12    1. Prezes jest po...
art. 13    Minister właściwy ...
art. 14    1. Organizację Urz...
art. 15    Urząd oraz okręgow...
art. 16    Do zakresu działan...
art. 16a    1. Prezes może udz...
art. 16b    Minister właściwy ...
art. 16c    1. Wykonywanie dzi...
art. 16d    1. Zezwolenie wyda...
art. 16e    Prezes odmawia wyd...
art. 16f    1. Prezes cofa zez...
art. 16g    1. Organy administ...
art. 17    1. Prezes może, w ...
art. 18    1. Obwieszczenia P...
art. 19    Urząd może wykonyw...
art. 20    1. Do zakresu dzia...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl