art. 2    Użyte w ustawie ok...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl