art. 1    Ustawa określa: ...
art. 2    1. System dozoru e...
art. 3    1. Czynności mater...
art. 4    1. Upoważnionym po...
art. 4a    Podmiotem prowadzą...
art. 4b    1. Jeżeli umowa z ...
art. 5    1. W sprawach nieu...
art. 5a    (uchylony)
art. 6    1. Sąd penitencjar...
art. 8    1. W czasie odbywa...
art. 8a    Udzielając zezwole...
art. 9    (uchylony).
art. 10    1.Obowiązek określ...
art. 12    W przypadku orzecz...
art. 13    1. W przypadku na...
art. 15    1. Skazany ma obow...
art. 16    1. Upoważniony pod...
art. 17    1. Jeżeli skazany ...
art. 21    W przypadkach szcz...
art. 22    Jeżeli po udzielen...
art. 22a    Decyzje, o których...
art. 23    (uchylony).
art. 24    Czasu przebywania ...
art. 25    1. Usunięcie elekt...
art. 27    1. Rozpoczęcie odb...
art. 28    1. Sąd peniten...
art. 29    Sąd penitencjarny ...
art. 30    W razie uchylenia ...
art. 31    1. W razie uchylen...
art. 33    Jeżeli w czasie od...
art. 33a    1. O warunkowym pr...
art. 34    (uchylony).
art. 35    (uchylony).
art. 36    (uchylony).
art. 37    (uchylony).
art. 38    Orzekanie w przedm...
art. 39    W sprawach o udzie...
art. 40    1. Wniosek, o któr...
art. 41    1. Jeżeli wniosek ...
art. 41a    Udział prokuratora...
art. 43    Przed wydaniem pos...
art. 44    1. W postanowieniu...
art. 45    (uchylony).
art. 48    O wydaniu postanow...
art. 49    (uchylony).
art. 50    W przypadku objęci...
art. 52    1. Na postanowieni...
art. 53    Na postanowienie s...
art. 54    Ponowny wniosek sk...
art. 55    1. W sprawach zw...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl