art. 1    1. Właściwi staros...
art. 2    1. W terminie 24 m...
art. 3    1. Jeżeli podstawę...
art. 4    1. W terminie do d...
art. 5    Wniosek o ujawnien...
art. 6    1. W ramach zadani...
art. 7    Przepisów ustawy n...
art. 8    1. W razie stwierd...
art. 9    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl