Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określ...
art. 2    1. Przygotowanie...
art. 3    Przedsięwzięcia, o...
art. 4    1. Rada Ministrów...
art. 5    1. Rada Ministrów ...
art. 6    Minister właściwy ...
Rozdział 2 Zasady tworzeni...
art. 7    1. W celu przygoto...
art. 8    1. Uprawnienia mi...
art. 9    1. Zarząd spółki...
art. 10    1. Spółka celowa...
art. 11    1. Skarb Państwa...
art. 12    W razie zbycia prz...
art. 13    1. Przedmiotem d...
art. 14    1. Do członków zar...
art. 15    Do spółki celowej ...
art. 16    W sprawach nieureg...
Rozdział 3 Umowa o powierz...
art. 17    1. Powierzenie sp...
art. 18    1. W umowie, w któ...
art. 18a    W umowie, w której...
art. 19    Skarb Państwa, rep...
art. 20    Powierzenie, o któ...
art. 21    (uchylony).
art. 22    1. W przypadku umó...
Rozdział 4 Przygotowanie p...
art. 23    1. Decyzję o ust...
art. 24    1. Decyzja o usta...
art. 24a    1. Decyzją o usta...
art. 24b    Jeżeli w przypadk...
art. 24c    Do egzekucji obowi...
art. 24d    1. Decyzja o ust...
art. 24e    1. Za nieruchomo...
art. 24f    W sprawach nieureg...
art. 24g    1. W przypadku g...
art. 24h    1. Do gruntów ro...
art. 24i    Jeżeli realizacja...
art. 25    1. W sprawach ureg...
art. 25a    1. Jeżeli z decyz...
Rozdział 5 (uchylony).
art. 26    (uchylony).
art. 27    (uchylony).
art. 28    (uchylony).
art. 29    (uchylony).
art. 30    (uchylony).
art. 31    (uchylony).
art. 32    (uchylony).
art. 33    (uchylony).
Rozdział 6 Postępowanie ad...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl