art. 1    Znosi się Wojewódz...
art. 2    W ustawie z dnia 2...
art. 3    Traci moc ustawa z...
art. 4    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl