Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    W terminie sześciu...
Art. 3    W przypadku złożen...
Art. 4    1. Osoba urodzona ...
Art. 5    1. Osoba, która w ...
Art. 6    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl