Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    Podatnicy, których...
Art. 3    1. Podatnicy, któr...
Art. 4    Przepisy ustawy st...
Art. 5    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl