Rozdział 1 Przepisy ogóln...
art. 1    1. Ustawa reguluje...
art. 2    1. Użyte w ustawie...
Rozdział 2 Obrót nawozami...
art. 3    1. Do obrotu można...
art. 4    1. Nawozy oraz śro...
art. 5    Do obrotu można wp...
art. 6    Pozwolenie na wpro...
art. 7    1. Minister właści...
art. 8    1. Minister właści...
art. 9    1. Konfekcjonowani...
art. 10    Minister właściwy ...
art. 11    Minister właściwy ...
art. 12    Minister właściwy ...
art. 13    1. Producent ubieg...
art. 14    Koszty postępowani...
art. 15    Minister właściwy ...
art. 16    1. Minister właści...
Rozdział 3 Stosowanie naw...
art. 17    1. Stosuje się wył...
art. 18    1. Podmiot, który ...
art. 19    Do stosowania nawo...
art. 20    1. Oprócz, określo...
art. 21    1. Czynności poleg...
art. 22    Minister właściwy ...
Rozdział 4 Przewóz i prze...
art. 23    1. Nawozy, w tym n...
art. 24    1. Nawozy mineraln...
art. 25    1. Gnojówkę i gnoj...
Rozdział 5 Agrochemiczna ...
art. 26    1. Krajowa Stacja ...
art. 27    Do zadań Stacji na...
art. 28    1. Do zadań okręgo...
art. 29    1. Stacja prowadzi...
Rozdział 6 Nadzór i kontr...
art. 30    1. Inspekcja Jakoś...
art. 31    1. Wojewódzki insp...
art. 32    Inspekcja Ochrony ...
art. 33    1. Wojewódzki insp...
art. 34    Wojewódzki inspekt...
art. 35    Wojewódzki inspekt...
art. 36    Inspekcja Weteryna...
Rozdział 7 Opłaty sankcyj...
art. 37    1. Kto wprowadza d...
art. 38    1. Podmiot wprowad...
art. 39    Opłaty, o których ...
Rozdział 8 Przepisy karne...
art. 40    1. Kto, wprowadzaj...
art. 41    Kto: 1) wprow...
art. 42    Orzekanie w sprawa...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl