art. 1    Ustawa określa cel...
art. 2    Dotację przeznacza...
art. 3    Dotację na wykonan...
art. 4    1. Podstawą przyzn...
art. 5    Przyznana przez Wo...
art. 6    Zakład otrzymujący...
art. 7    Dysponentem dotacj...
art. 8    Dotacja na zadania...
art. 9    Ustawa ma zastosow...
art. 10    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl