Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    Statut nadany muze...
Art. 3    Statuty muzeów nie...
Art. 4    Rada do Spraw Muze...
Art. 5    Przepisy wykonawcz...
Art. 6    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl