Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa reguluje sp...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    1. Jeżeli przepisy...
art. 4    1. Zadania z zak...
art. 5    1. Krajowe Centr...
Rozdział 2 Ocena wartości ...
art. 6    Ocenę wartości uży...
art. 7    1. Ocena wartośc...
art. 8    1. Ocenę wartośc...
art. 9    Dokumentację hodow...
art. 10    1. Ocenie wartoś...
art. 11    1. Związek hodow...
art. 12    1. Krajowe Centr...
Rozdział 3 Księgi i rejest...
art. 13    1. Księgi prowad...
art. 14    1. Księgi bydła,...
art. 15    Koniowate przywożo...
art. 16    1. Do części głó...
art. 17    1. Księgi bydła,...
art. 18    1. Księgi drobiu...
art. 19    1. W przypadku re...
art. 20    1. Rejestr jest ...
art. 21    1. Rejestry świń...
art. 22    1. Rejestry zwie...
art. 22a    1. W przypadku r...
art. 23    Minister właściwy ...
art. 24    1. Nie odmawia s...
art. 25    1. Związek hodow...
art. 26    1. Zwierzęta hod...
art. 27    Minister właściwy ...
art. 28    1. Rasy zagrożon...
Rozdział 4 Rozród zwierząt...
art. 29    1. W rozrodzie n...
art. 30    1. Podmiot prowadz...
art. 31    Jeżeli istnieją wą...
art. 32    1. Wykorzystywan...
art. 33    1. W rozrodzie p...
art. 34    1. Podmiot wykon...
art. 35    1. Działalność w...
art. 36    Przepisów art. 29,...
art. 37    Program oceny i se...
art. 38    1. Produkcję pis...
art. 39    Minister właściwy ...
art. 40    Dopuszcza się przy...
Rozdział 5 Kontrola hodowl...
art. 41    1. Kontrole, o k...
art. 42    1. Pracownicy Kr...
art. 43    Dyrektor Krajowego...
Rozdział 6 Warunki udziału...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl