Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    1. Do dnia 31 grud...
Art. 3    Jeżeli opłata skar...
Art. 4    W przypadku gdy za...
Art. 5    Do dnia 31 grudnia...
Art. 6    Przepisy wykonawcz...
Art. 7    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl