Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    W ustawie z dnia 2...
Art. 3    W ustawie z dnia 3...
Art. 4    W okresie od dnia ...
Art. 5    W okresie od dnia ...
Art. 6    W okresie od dnia ...
Art. 7    Przy ustalaniu pod...
Art. 8    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl