Art. 1    W ustawie z dnia 7...
Art. 2    W ustawie z dnia 2...
Art. 3    1. Do obiektu budo...
Art. 4    Do spraw wszczętyc...
Art. 5    Prezes Rady Minist...
Art. 6    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl