Wstęp
Preambuła
Rozdział I Przepisy ogóln...
Art. 1 Określenie celu
Art. 2 Definicje
Art. 3 Zakres stosowania
Art. 4 Ochrona suwerenności
Rozdział II Środki prewen...
Art. 5 Polityka i praktyk...
Art. 6 Organy antykorupcyjne
Art. 7 Sektor publiczny
Art. 8 Kodeksy postępowan...
Art. 9 Zamówienia publicz...
Art. 10 Sprawozdawczość pu...
Art. 11 Środki dotyczące s...
Art. 12 Sektor prywatny
Art. 13 Udział społeczeństwa
Art. 14 Środki mające na c...
Rozdział III Kryminalizac...
Art. 15 Przekupstwo krajow...
Art. 16 Przekupstwo zagran...
Art. 17 Malwersacja, sprze...
Art. 18 Handel wpływami
Art. 19 Nadużycie funkcji
Art. 20 Nielegalne wzbogac...
Art. 21 Przekupstwo w sekt...
Art. 22 Malwersacja mienia...
Art. 23 Pranie dochodów z ...
Art. 24 Zatajenie
Art. 25 Obstrukcja wymiaru...
Art. 26 Odpowiedzialność o...
Art. 27 Udział i usiłowanie
Art. 28 Wiedza, zamiar i c...
Art. 29 Przedawnienie
Art. 30 Oskarżanie, orzeka...
Art. 31 Zakaz obrotu, zaję...
Art. 32 Ochrona świadków, ...
Art. 33 Ochrona osób zgłas...
Art. 34 Skutki aktów korupcji
Art. 35 Odszkodowanie
Art. 36 Wyspecjalizowane o...
Art. 37 Współpraca z organ...
Art. 38 Współpraca pomiędz...
Art. 39 Współpraca pomiędz...
Art. 40 Tajemnica bankowa
Art. 41 Dane dotyczące ska...
Art. 42 Jurysdykcja
Rozdział IV Współpraca mi...
Art. 43 Współpraca międzyn...
Art. 44 Ekstradycja
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl