Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2    W ustawie z dnia 1...
Art. 3    1. W okresie dwóch...
Art. 4    1. Oświadczenia lu...
Art. 5    1. Osoba urodzona ...
Art. 6    Ustawa wchodzi w ż...
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl