Art. 1    W ustawie z dnia 1...
Art. 2   
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    W ustawie z dnia 1...
Art. 5    W ustawie z dnia 1...
Art. 6    W ustawie z dnia 3...
Art. 7    W ustawie z dnia 2...
Art. 8    Przepisu art. 31 u...
Art. 9    Zwolnienie funkcjo...
Art. 10    Funkcjonariuszowi ...
Art. 11    Przepis art. 91c u...
Art. 12    Przepisy art. 98 u...
Art. 13    Przepis art. 118 u...
Art. 14    Przepis art. 128 u...
Art. 15    1. Wymierzenie f...
Art. 16    Ilekroć w przepisa...
Art. 17    Badania psychofizj...
Art. 18    Z dniem wejścia w ...
Art. 19    Funkcjonariusze, k...
Art. 20    1. Dotychczasowe p...
Art. 21    Przepis art. 103 u...
Art. 22    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl