Art. 1    W ustawie z dnia 7...
Art. 2    W ustawie z dnia 2...
Art. 3    W ustawie z dnia 2...
Art. 4    1. Działające w ...
Art. 5    1. Istniejące w dn...
Art. 6    1. Przepisy art. 2...
Art. 7    Dyrektor szkoły po...
Art. 8    1. Nauczyciele, kt...
Art. 9    Dotychczasowe prze...
Art. 10    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl