Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    W ustawie z dnia 6...
Art. 3    W ustawie z dnia 1...
Art. 4    W ustawie z dnia 1...
Art. 5    W ustawie z dnia 1...
Art. 6    Sprawy, w których ...
Art. 6a    Jeżeli na podstawi...
Art. 7    Czynności procesow...
Art. 8    W razie wątpliwośc...
Art. 9    Dotychczasowe akty...
Art. 10    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl