Wstęp
Preambuła
I. Zakres i oddziaływanie
Art. 1    1. Wyroby z metali...
Art. 2    Dla celów niniejsz...
Art. 3    1. Aby korzystać z...
Art. 4    Umawiające się Pań...
II. Kontrola i sankcje
Art. 5    1. Każde Umawiając...
Art. 6    Postanowienia nini...
Art. 7    Umawiające się Pań...
Art. 8    1. Każde Umawiając...
Art. 9    1. Jeżeli którekol...
III. Stały Komitet i popraw...
Art. 10    1. Niniejszym usta...
Art. 11    1. W przypadku otr...
IV. Postanowienia końcowe
Art. 12    1. Do niniejszej k...
Art. 13    Królestwo Danii i ...
Art. 14    1. Rząd państwa - ...
Art. 15    Każde Umawiające s...
Art. 16    1. Niniejsza konwe...
Uwagi końcowe
ZAŁĄCZNIK Nr I
ZAŁĄCZNIK Nr II
Załącznik
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl