Wstęp
Rozdział I Ogólne postanow...
Art. 1 Zakres stosowania
Art. 2 Przewóz wykonywany...
Rozdział II Dokumenty i ob...
Art. 3 Pasażerowie i bagaż
Art. 4 Towary
Art. 5 Treść lotniczego l...
Art. 6 Dokument dotyczący...
Art. 7 Opis lotniczego li...
Art. 8 Dokumenty dotycząc...
Art. 9 Niespełnienie wyma...
Art. 10 Odpowiedzialność z...
Art. 11 Moc dowodowa dokum...
Art. 12 Prawo dysponowania...
Art. 13 Wydanie towaru
Art. 14 Dochodzenie praw n...
Art. 15 Stosunki między na...
Art. 16 Formalności celne,...
Rozdział III Odpowiedzialn...
Art. 17 Śmierć, uszkodzeni...
Art. 18 Szkody dotyczące t...
Art. 19 Opóźnienie
Art. 20 Uwolnienie od odpo...
Art. 21 Odszkodowanie w ra...
Art. 22 Ograniczenia odpow...
Art. 23 Przeliczenie jedno...
Art. 24 Rewizja ograniczeń
Art. 25 Postanowienia umow...
Art. 26 Nieważność postano...
Art. 27 Wolność umów
Art. 28 Wypłata zaliczek
Art. 29 Podstawa roszczeń
Art. 30 Osoby działające z...
Art. 31 Terminy na zgłosze...
Art. 32 Śmierć osoby odpow...
Art. 33 Właściwość sądów
Art. 34 Arbitraż
Art. 35 Termin wygaśnięcia...
Art. 36 Kolejni przewoźnicy
Art. 37 Roszczenie zwrotne
Rozdział IV Przewóz miesza...
Art. 38 Przewóz mieszany
Rozdział V Przewóz lotnicz...
Art. 39 Przewoźnik umowny ...
Art. 40 Odpowiedzialność p...
Art. 41 Wspólna odpowiedzi...
Art. 42 Adresowanie polece...
Art. 43 Osoby działające z...
Art. 44 Łączna kwota odszk...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl