Wstęp
I. Edukacja
Art. 1    1. Strony będą pop...
Art. 2    Strony będą wspier...
Art. 3    Strony określą obs...
Art. 4    Strony zorganizują...
Art. 5    Strony będą współd...
Art. 6    Strony będą - prze...
Art. 7    Strona polska będz...
Art. 8    Strona argentyńska...
Art. 9    Strona argentyńska...
Art. 10    Strona argentyńska...
Art. 11    Strony podejmą dzi...
Stypendia
Art. 12    1. Strona polska p...
II. Kultura i sztuka
Art. 13    Strony dokonają wy...
Art. 14    Każda ze Stron będ...
Art. 15    Każda Strona będzi...
Art. 16    Strony będą się wz...
Art. 17    Strony za pośredni...
Art. 18    Strony z zadowolen...
Art. 19    Strony będą współp...
Art. 20    Strony będą także ...
Art. 21    1. Ministerstwo Ku...
Art. 22    Strony będą wspier...
Art. 23    Strony będą sprzyj...
Art. 24    Strony będą wspier...
Art. 25    Strony będą popier...
Art. 26    Strony będą wspier...
Art. 27    Strony będą przest...
Art. 28    Strony będą współp...
Art. 29    Strony będą popier...
Art. 30    1. Strony będą spr...
Art. 31    Strony będą rozwij...
III. Inne dziedziny współpr...
Art. 32    Strony będą popier...
Art. 33    Strony będą wspier...
IV. Postanowienia ogólne
Art. 34    Instytucja Strony ...
Art. 35    Instytucja Strony ...
Art. 36    Instytucja Strony ...
Art. 37    Strona polska info...
Art. 38    Dokumentacja kandy...
Art. 39    Strony poprzez swe...
Art. 40    Warunki wystaw pre...
Art. 41    Strona przyjmująca...
Art. 42    Niniejszy program ...
Art. 43    Strony będą upowsz...
Art. 44    Wszystkie działani...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl