Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    Przez politykę roz...
art. 3    Politykę rozwoju p...
art. 3a    Minister właściwy ...
art. 4    1. Politykę rozwo...
art. 5    Użyte w ustawie ok...
art. 6    1. Projekty strat...
art. 6a    Przy opracowywaniu...
art. 7    (uchylony).
art. 8    (uchylony).
Rozdział 2 Strategie rozwo...
art. 9    Strategiami rozwoj...
art. 10    1. Długookresowa...
art. 11    1. Przygotowanie...
art. 12    1. Długookresowa...
art. 12a    1. Średniookresow...
art. 13    1. Strategie rozw...
art. 13a    System realizacji ...
art. 14    1. Projekt strat...
art. 14a    1. Strategiami ro...
art. 14b    1. Krajowa strat...
art. 14c    W celu zapewnienia...
art. 14d    Zasady wieloletnie...
Rozdział 3 Programy operac...
art. 15    1. Programy są do...
art. 16    Program obejmuje o...
art. 17    1. Program okreś...
art. 18    Projekt programu o...
art. 19    1 Minister właś...
art. 19a    1. Projekty progr...
art. 20    1. Projekt region...
art. 20a    1. Działania z za...
art. 21    1. W zakresie, w ...
Rozdział 4 (uchylony)
art. 22    (uchylony).
art. 23    (uchylony).
art. 24    (uchylony).
Rozdział 5 Realizacja prog...
art. 25    Za prawidłową real...
art. 26    1. Do zadań instyt...
art. 27    1. Instytucja zarz...
art. 28    1. W ramach progr...
art. 28a    1. W celu wspólne...
art. 29    1. Instytucja zarz...
art. 30    1. Podstawę dofin...
art. 30a    1. Umowa o dofina...
art. 30b    1. Wnioskodawcy, w...
art. 30c    1. Po wyczerpani...
art. 30d    1. Wnioskodawca ...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl