Preambuła
Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa zas...
art. 2    1. Organami bezpie...
art. 3    1. Dokumentami org...
art. 3a    1. Współprac...
art. 4    Osobami pełniącymi...
art. 5    (uchylony).
art. 6    (uchylony).
Rozdział 2 Oświadczenia i ...
art. 7    1. Obowiąz...
art. 7a    1. Osoby zobowiąza...
art. 8    Właściwym organem ...
art. 9    Osoby składające o...
art. 10    1. Wzór oświadczen...
art. 11    1. Tworzy...
art. 12    (uchylony).
art. 13    Treść oświadczenia...
art. 14    (uchylony).
art. 15    (uchylony).
art. 16    (uchylony).
Rozdział 3 Postępowanie lu...
art. 17    W sprawach zgodnoś...
art. 18    1. Rozprawa w post...
art. 19    W zakresie nieureg...
art. 20    1. Wszczęcie postę...
art. 21    1. Do osoby poddan...
art. 21a    1. Postępowan...
art. 21b    1. Orzeczenie...
art. 21c    Po otrzymaniu od P...
art. 21d    1. Do wznowie...
art. 21e    1. Prawomocne orze...
art. 21f    1. Przepisy art. 2...
art. 21g    Prawomocne orzecze...
art. 21h    (uchylony).
Rozdział 4 Dostęp do infor...
art. 22    1. Każdemu p...
art. 23    1. Informacj...
art. 24    1. Informacj...
art. 25    1. Informacj...
art. 26    1. Udostępni...
art. 27    1. Organ odm...
art. 28    1. Na decyzj...
Rozdział 5 Przepisy karne...
art. 29    1. Kto, składając ...
art. 29a    1. Kto posi...
Rozdział 6 Zmiany w przepi...
art. 30    W ustawie z dnia 2...
art. 31    W ustawie z dnia 6...
art. 32    W ustawie z dnia 1...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl