Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa war...
art. 2    1. Czynności dora...
art. 3    Podmiotami uprawni...
art. 3a    Podmioty uprawnion...
art. 4    1. Podmiotami upra...
art. 5    Przepisy ustawy ni...
Rozdział 2 Wpis na listę d...
art. 6    1. Na listę doradc...
art. 7    1. Krajowa Rada Do...
art. 8    1. Wpis na listę d...
art. 9    Z dniem dokonania ...
art. 10    1. Krajowa Rada Do...
art. 11    1. Za wpis na list...
art. 12    Minister właściwy ...
art. 13    1. Decyzje w spraw...
Rozdział 3 Wpis do rejestr...
art. 14    1. Krajowa Rada D...
art. 15    1. Z chwilą wpisu ...
art. 16    Krajowa Rada Dorad...
art. 17    Doradcy podatkowi ...
art. 18    1. Krajowa Rada D...
art. 19    1. Krajowa Rada ...
Rozdział 4 Egzamin na dor...
art. 20    1. Egzamin jest s...
art. 21    1. Do egzaminu na ...
art. 22    1. Egzamin na dor...
art. 22a    Komisja Egzaminacy...
art. 23    1. Przewodniczący...
art. 24    1. Egzamin na dora...
art. 25    1. Za egzamin pobi...
art. 26    Minister właściwy ...
Rozdział 5 Wykonywanie zaw...
art. 27    1. Doradca podatko...
art. 28    (uchylony).
art. 29    (skreślony).
art. 30    Doradcy podatkowi ...
art. 31    1. Doradca podatk...
art. 32    1. Doradca podatko...
art. 33    Doradca podatkowy ...
art. 34    1. Doradca podatko...
art. 35    (skreślony).
Rozdział 6 Obowiązki i pra...
art. 36    Doradca podatkowy ...
art. 37    1. Doradca podatko...
art. 37a    1. Doradca podatk...
art. 38    1. (uchylony). 2....
art. 39    1. Doradca podatko...
art. 40    1. Doradca podatko...
art. 41    1. W postępowaniu...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl