Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    W celu realizacji ...
art. 2    1. Ustawa określa ...
art. 3    Użyte w ustawie ok...
art. 4    Kto zauważy osobę ...
art. 5    1. Osoba udzielają...
art. 6    1. Osobie, która p...
art. 7    (uchylony).
art. 8    1. Podstawa progra...
art. 9    Ustanawia się dzie...
Rozdział 2 Ratownicy medyc...
art. 10    Zawód ratownika me...
art. 11    1. Wykonywanie zaw...
art. 12    1. Ratownik medycz...
art. 13    1. Ratownikiem moż...
art. 14    Zakres czynności w...
art. 15    1. Jednostkami wsp...
art. 16    1. Minister właści...
art. 17    1. Wojewoda prowad...
Rozdział 3 Planowanie i or...
art. 18    Organami administr...
art. 19    1. Nadzór nad syst...
art. 20    W ramach nadzoru, ...
art. 21    1. System działa...
art. 22    Zatwierdzony plan ...
art. 23    1. Wojewoda prowad...
art. 24    1. Wojewoda podejm...
art. 25    (uchylony).
art. 26    1. Dysponent jedno...
art. 27    1. Do zadań dyspoz...
art. 28    (uchylony).
art. 29    1. W wojewódzkim c...
art. 30    1. W przypadku wys...
art. 31    1. W ramach nadzor...
Rozdział 4 Jednostki syste...
art. 32    1. Jednostkami sy...
art. 33    1. Szpitalny oddzi...
art. 34    Minister właściwy ...
art. 35    (uchylony)
art. 36    1. Zespoły ratow...
art. 37    1. Lotniczy zespół...
art. 38    1. Oznaczenia syst...
art. 39    Z systemem współdz...
Rozdział 4a Centra urazowe...
art. 39a    W centrum urazowym...
art. 39b    Centrum urazowe: ...
art. 39c    1. Centrum urazowe...
art. 39d    Minister właściwy ...
Rozdział 5 Akcja prowadzen...
art. 40    1. Akcja prowadzen...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl