Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Tworzy się Poli...
art. 2    W zakresie, trybie...
art. 3    Wojewoda oraz wójt...
Rozdział 2 Organizacja Pol...
art. 4    1. Policja składa ...
art. 4a    Pracownicy na stan...
art. 5    1. Centralnym orga...
art. 6    1. Organami admini...
art. 6a    1. W postępowaniu ...
art. 6b    1. Komendanta woje...
art. 6c    1. Komendanta powi...
art. 6d    1. Komendanta komi...
art. 6e    1. Odwołać ze stan...
art. 6f    Komendant wojewódz...
art. 6g    Komendant Główny P...
art. 6h    (uchylony).
art. 7    1. Komendant Główn...
art. 8    1. Komendant wojew...
art. 8a    1. Komendant powia...
art. 9    (skreślony).
art. 10    1. Komendanci Poli...
art. 11    1. Wójt (burmistrz...
art. 12    1. Minister właści...
art. 13    1. Koszty związane...
art. 13a    (uchylony).
art. 13b    Dzień 24 lipca ust...
Rozdział 3 Zakres uprawnie...
art. 14    1. W granicach swy...
art. 15    1. Policjanci wyko...
art. 15a    Funkcjonariusz Pol...
art. 16    1. W razie niepodp...
art. 17    1. Jeżeli środki p...
art. 18    1. W razie zagroże...
art. 18a    1. W razie zagroże...
art. 18b    1. W razie ...
art. 18c    1. W przypadkach,...
art. 19    1. Przy wykonywani...
art. 19a    1. W sprawach o pr...
art. 19b    1. W celu udokumen...
art. 20    1. Policja, z zach...
art. 20a    1. W związku z wyk...
art. 20b    Udzielenie informa...
art. 20c    1. W celu zapobie...
art. 20d    1. Dane dotyczące ...
art. 21    1. Udzielanie info...
art. 21a    1. Komendant Główn...
art. 21b    Informacje, o któr...
art. 21c    Informacji zgromad...
art. 21d    1. Próbki biologic...
następne >>
1 2 3 4 5 6


© 2001 - 2003 openlaw.pl