Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Tworzy się Cent...
art. 2    1. Do zadań CBA,...
art. 3    Organy administrac...
art. 4    1. Działalność C...
Rozdział 2 Organizacja Cen...
art. 5    1. CBA kieruje S...
art. 6    1. Szefa CBA powo...
art. 7    1. Szefem CBA lub ...
art. 8    Odwołanie Szefa CB...
art. 9    W przypadku zwolni...
art. 10    1. Szef CBA kier...
art. 11    1. Prezes Rady M...
art. 12    1. Prezes Rady M...
Rozdział 3 Uprawnienia fun...
art. 13    1. W granicach z...
art. 14    1. Funkcjonarius...
art. 15    1. W przypadku nie...
art. 16    1. Jeżeli środki...
art. 17    1. Przy wykonywa...
art. 18    1. Obowiązek uzys...
art. 19    1. W sprawach o ...
art. 20    Przy wykonywaniu c...
art. 21    Nie popełnia przes...
art. 22    1. W zakresie sw...
art. 22a    1. W granicach za...
art. 22b    1. Nadzór nad zg...
art. 23    1. W zakresie sw...
art. 24    1. W związku z w...
art. 25    1. CBA przy wyko...
art. 26    1. CBA nie może...
art. 27    Szef CBA określa, ...
art. 28    1. Szef CBA może...
art. 29    1. Szefowie: CBA...
art. 30    1. CBA zapewnia ...
Rozdział 4 Czynności kontr...
art. 31    1. Czynności kontr...
art. 32    1. CBA prowadzi ...
art. 33    1. Kontrolę prze...
art. 34    1. Funkcjonarius...
art. 35    1. Kontrola jest...
art. 36    1. Funkcjonarius...
art. 37    1. Funkcjonarius...
art. 38    1. Funkcjonarius...
art. 39    1. W przypadku p...
art. 40    (uchylony).
art. 41    1. Funkcjonarius...
art. 42    1. Każdy może zł...
art. 43    1. Jeżeli w toku...
art. 44    1. Wyniki przepr...
następne >>
1 2 3 4 5


© 2001 - 2003 openlaw.pl